Supporty a Rezistencie

Supporty a rezistencie
Aktualizované Jún 12, 2023

Supporty a rezistencie alebo inak povedané zóny podpory a odporu sú jedným z najzákladanejších prvkov technickej analýzy. 

Pozná ich takmer každý obchodník, no len málokto ich používa správne a využíva ich potenciál naplno. 

V tomto článku si vysvetlíme niekoľko dôležitých faktov, ktoré treba vedieť nato, aby ste vedeli nie len správne tieto zóny používať, ale čo je ešte dôležitejšie hlavne ich správne identifikovať.

Obsah

Čo sú to supporty a rezistencie?

Supporty a rezistencie sú základné úrovne cien na finančných trhoch využívané pri technickej analýze. Očakáva sa, že budú brániť alebo podporovať zmenu smeru cien. 

Support je úroveň cien, pri ktorej sa očakáva, že kúpny tlak bude dostatočne silný na to, aby zabránil poklesu cien. 

Rezistencia je naopak úroveň cien, pri ktorej sa očakáva, že predajný tlak bude dostatočne silný na to, aby zabránil rastu cien.

Technická analýza sa používa na predpovedanie budúcich trhových trendov skúmaním histórie minulých cien. Pri tomto type hodnotenia sa bežne využívajú supporty a rezistencie, pretože keď cena v minulosti dosiahla úroveň rezistencie a potom klesla, môžeme predpokladať, že neskôr bude opäť brániť pohybu ceny smerom nahor.

Napriek tomu je dôležité mať na pamäti, že supporty a rezistencie sú len predpovede nezaručujú, čo prinesie budúcnosť. 

Tieto úrovne sa môžu rýchlo zmeniť v dôsledku zmien trhových podmienok alebo vonkajších ekonomických faktorov, čím sa potenciálne obchody stanú neplatnými. Preto musia investori pred ďalším finančným krokom – či už nákupom alebo predajom – vždy zvážiť viacero prvkov.

Aká psychológia stojí za supportom a rezistenciou?

Pokiaľ ide o psychologický aspekt podpôr a rezistencií, obchodníci majú tendenciu brať z nich podnety pri rozhodovaní o nákupe alebo predaji. 

Význam týchto úrovní sa zvýrazňuje o to viac, že sa stávajú kľúčovými pri určovaní trhových trendov – keď cenové body narazia na úrovne supportu, obchodníci sa môžu rozhodnúť nakupovať v dôsledku očakávania, že ceny čoskoro prestanú klesať alebo dokonca opäť porastú.

Naopak, keď cena dosiahne úroveň „rezistencie“, obchodníci sa môžu rozhodnúť predať v očakávaní, že ceny klesnú. 

Táto predstava môže viesť k tomu, že supporty a rezistencie sa javia ako hranice alebo pásma. Napriek tomu je dôležité si uvedomiť, že obchodovanie na burze nie je čierno biele a nič tu nie je isté a všetko funguje vždy s určitou pravdepodobnosťou. 

Supporty a rezistencie nie sú výnimkou a nie vždy sa vzťahujú na potenciálne zmeny v cenách preto je potrebné brať ich s rezervou.

Ako dlho sú supporty a rezistencie platné?

Supporty a rezistencie nie sú vždy spoľahlivé, pretože ich môžu ovplyvniť zmeny na trhu alebo v ekonomike.

Vezmime si napríklad akcie: ak ich fundamentálna hodnota prechádza výrazným vývojom, môže to ovplyvniť cenovú aktivitu a supporty a rezistencie sa môžu stať neaktuálnymi.

Za normálnych okolností má však väčšina týchto úrovní tendenciu zostať platná len dočasne – či už je to otázka hodín alebo mesiacov. 

Niektorý obchodníci počítajú, koľkokrát sa cena od úrovne odrazí. Čím viac odrazov tým väčšia pravdepodobnosť na prelomenie úrovne.

Mohlo by Vás zaujímať: Fundamentálna analyźa

Kedy sa support stane rezistenciou a opačne?

Support sa môže zmeniť na rezistenciu, ak cena prekoná túto úroveň a pokračuje v poklese. Keď cena dosiahne úroveň supportu, očakáva sa, že kúpny tlak bude dostatočne silný na to, aby zabránil poklesu cien.

 Ak sa však cena pod túto úroveň dostane a pokračuje v poklese, support sa môže stať rezistenciou, pretože očakáva sa, že predajný tlak bude dostatočne silný na to, aby zabránil ďalšiemu rastu cien.

Naopak, rezistencia sa môže zmeniť na support, ak cena prekoná túto úroveň a pokračuje v poklese. Keď cena dosiahne úroveň rezistencie, očakáva sa, že predajný tlak bude dostatočne silný na to, aby zabránil rastu cien. 

Ak sa však cena nad túto úroveň dostane a pokračuje v raste, rezistencia sa môže stať supportom, pretože očakáva sa, že kúpny tlak bude dostatočne silný na to, aby zabránil ďalšiemu poklesu cien.

Ako identifikovať supporty a rezistencie?

Väčšina obchodníkov identifikuje úroveň rezistencie tak, že sledujú v akých miestach bol dostatočný predajný tlak nato, aby cena nebola schopná prekonať túto úroveň aspoň dvakrát – dva odrazy. 

Čím viac odrazov od danej úrovne nastane, tým silnejšou sa stáva. Niektorí obchodníci to vnímajú zároveň tak, že čím viac odrazov od danej úrovne nastane, tým je väčšia pravdepodobnosť, že predajný tlak nebude dostatočný a trh cenovú úroveň prerazí. 

Kritické bývajú 4 a viac odrazov. 

Základné metódy značenia supportov a rezistencií

Supporty a rezistencie môžeme identifikovať viacerými spôsobmi. Niektoré sú z môjho pohľadu štastnejším riešením ako iné. Ale nebudem predbiehať poďme nato postupne.

Okrúhle čísla

Základnou metódou hodnotenia odporu a podpory je predpoklad, že súčasná cena neporuší hranicu zaokrúhleného čísla. Napríklad 50, 100, 150 atď. uprednostňujú obchodníci, ktorým chýbajú skúsenosti, pretože im to ponúka ilúziu istoty a definitívneho stanovenia ceny.

Okrem toho veľkí investori alebo investičné banky uprednostňujú zadávanie príkazov na nákup/predaj pri týchto zaokrúhlených cenách, čím sa stávajú veľmi robustnými úrovňami, ktoré môže byť pre trendy ťažké prekročiť.

Horizontálne čiary

Keď sa aktivita na trhu zastaví, pretože ani kupujúci, ani predávajúci nie sú ochotní zaplatiť cenu nad alebo pod aktuálnou úrovňou, dochádza k bočným trendom. To sa dá znázorniť vodorovnými čiarami ale v praxi sa využívajú skôr zóny ako samotné čiary.

Horizontálna úroveň supportu
Horizontálna úroveň supportu - zaznačená ako celá zóna na sviečkovom grafe

Obchodovanie s horizontálnymi čiarami, možno uskutočniť dvoma rôznymi spôsobmi – buď využitím supportu a rezistencie, nákupom, keď je support prekonaný, alebo predajom, keď je rezistencia porušená. 

Alebo sa môžete rozhodnúť aj pre obchodovanie v rámci týchto úrovní – nákup v bode supportu alebo predaj pri prelomení podporných úrovní.

Mohlo by Vás zaujímať: Sviečkový graf

Trendové čiary

Trendové čiary sú základnou súčasťou technickej analýzy každého začiatočníka. 

Sú trhy na ceste k rastu? 

Ak áno, môžete sledovať ich vzostup tak, že si zakreslíte body supportu a rezistencie pozdĺž grafu pomocou trendových čiar! 

Je to celkom jednoduché – stačí nakresliť čiaru naprieč dvoma alebo viacerými vrcholmi/dolmi, aby ste sa na ňu mohli odvolávať pri budúcich predpovediach. Príprava týchto grafov môže vyzerať približne takto:

Trendové čiary na sviečkovom grafe
Trendové čiary na sviečkovom grafe

S trendovými líniami môžete obchodovať dvoma spôsobmi: obchodovaním v smere línie a obchodovaním pri prielome. 

Ak sa rozhodnete pre prvú možnosť, mali by ste otvoriť svoju pozíciu buď na supporte alebo na rezistencii v závislosti od toho, akým smerom sa trh uberá. 

Ak však chcete radšej využiť potenciálny nárast ceny po vymanení sa z existujúcej trendovej línie – vtedy má pre vás väčší zmysel voľba obchodovania s prielomom!

Kanály

Či už je trh v rastúcom alebo klesajúcom trende, úrovne supportu a rezistencie možno identifikovať pomocou kanálov.

V podstate sú to dve trendové čiary vedené paralelne vedľa seba, čo vytvára kanál, v ktorom dochádza k cenovým pohybom v rámci tohto rozsahu. S dobre definovaným kanálom je obchodovanie jednoduchšie, pretože máte vyznačené obe úrovne naraz.

Kanál tzv. channel na sviečkovom grafe
Kanál tzv. channel na sviečkovom grafe

V podstate je to rovnaké ako obchodovanie trendových, alebo horizontálnych čiar.

Keď cena príde na spodnú trendovú čiaru kanála, môžete to využiť ako nákupnú príležitosť. Keď cena príde na vrchnú čiaru, môže to byť príležitosť na predaj.

Kĺzavý priemer

Kĺzavé priemery sú jedným z najpoužívanejších ukazovateľov pre krátkodobých obchodníkov, ale len málo ľudí si uvedomuje ich schopnosť indikovať cenové bariéry.

Pri rastúcom trende slúži kĺzavý priemer ako úroveň podpory, ktorú môže byť pre ceny ťažké prelomiť; pri poklese sa stáva hrozivou úrovňou odporu.

Kĺzavé priemery na sviečkovom grafe
Kĺzavé priemery na sviečkovom grafe

Fibbonacci retracement

Metóda Fibonacciho návratov je založená na horizontálnych líniách, ktoré fungujú ako označenia úrovní podpory a odporu. Na ich vytvorenie je potrebné identifikovať najvyššie a najnižšie body v grafe sviečky (tzv. swingové maximá/minimá).

V tomto bode bude najnižšia hodnota 0 %, zatiaľ čo najvyššia sa nachádza na 100 %. Odtiaľ sa medzi tieto dve čísla umiestni päť samostatných čiar – 23,6 %; 38,2 %; 50 %; 61,8 % a 100 %, pričom všetky tieto hodnoty korelujú s Fibonacciho číslami!

Najpozoruhodnejšia a najpozoruhodnejšia hodnota v rámci obráteného zlatého rezu je 0,618; všetky trendy majú tendenciu končiť pri tejto hodnote. Skúsení obchodníci využívajú Fibonacciho návraty s veľkou obozretnosťou a často čakajú na náznaky predpokladaného trendu, ako sú napríklad formácie sviečok, zvýšené objemy obchodovania alebo veľké limitné príkazy, a až potom konajú podľa ich signálov.

Fibbonacci retracement na sviečkovom grafe
Fibbonacci retracement na sviečkovom grafe

Pokročilé metódy značenia supportov a rezistencií

Základné metódy sú síce ľahko identifikovateľné a vie ich využíť každý na akejkoľvek základnej platforme ako je napríklad MetaTrader alebo Tradingview

Existujú však pokročilejšie a funkčnejšie metódy ako supporty a rezistencie identifikovať poďme sa nane pozrieť.

Vwap (Volume Weighted Average Price)

Volume Weighted Average Price (VWAP) je ukazovateľ, ktorý odráža priemernú cenu aktíva pri zohľadnení jeho obchodovaného objemu. 

Na výpočet VWAP najprv spočítame všetky dolárové hodnoty obchodov s cenným papierom a potom ich vydelíme príslušným počtom obchodov, čím získame výsledok. 

Vzorec použitý na odhad tohto čísla je kumulatívna typická cena vynásobená objemom vydelená kumulatívnym objemom.

Vwap (Volume Weighted Average Price) na platforme sierra chart
Vwap (Volume Weighted Average Price) na platforme sierra chart

Volume profile

Volume profil je spôsob, ako môžu obchodníci zistiť, koľko obchodov sa uskutočnilo na rôznych cenových úrovniach. 

Volumový bod kontroly (VPOC) je cenová úroveň, na ktorej sa uskutočnilo najviac obchodov. Je dôležitá, pretože je to úroveň, ktorú na grafe sviečky nevidíte.

Volume profile na platforme sierra chart
Volume profile na platforme sierra chart

Volume node

Pomocou systému Order Flow môžu obchodníci sledovať presné množstvo požiadaviek vykonaných v oboch smeroch. Volumové nody predstavujú miesta, kde sa uskutočnilo veľké množstvo obchodov, a podobajú sa na POC (Point Of Control), ale obsahujú presné sumy.

Volume Node
Volume Node

Limitné objednávky a Tape reading

Tape reading je metóda, ktorú obchodníci používajú na získanie podrobných informácií o dianí na trhu. 

Tape Reading je najpokročilejšia obchodná metóda. 

Využíva špeciálne vizualizácie na sledovanie veľkých limitných príkazov. Tieto príkazy signalizujú, že na trhu je „veľký hráč“, napríklad investičná banka alebo hedžový fond.

Záver

O supportoch a rezistenciách by sa dalo písať a diskutovať dlhé hodiny. 

Nakoľko sa jedná o psychologické úrovne, ktoré sú ale veľmi subjektívne (každý obchodník ich vníma inak) je potrebné získať povedzme akýsi cit na ich interpretácu a kombinovať ich z ďalšími prvkami technickej analýzy.

Na začiatok ste však získali kvalitný základ a všetky potrebné informácie ďalej už je potrebné budovať si prax.

TradeCamp Akadémia

Nezabudni navštíviť našu akadémiu, kde objavíš výučbové materiály pre všetky úrovne obchodníkov – od úplných začiatočníkov, až po pokročilých a ostrieľaných obchodníkov.

Ak si v článku všimnete chyby alebo preklepy, napíšte nám prosím na podpora@tradecamp.sk. Ďakujeme!

Vyhlásenie: Upozorňujeme, že niektoré odkazy na tomto blogu sú súčasťou affiliate marketingového programu. Čo to pre vás znamená? Ak kliknete na jeden z týchto odkazov a následne nakúpite v príslušnom e-shope, naša webová stránka dostane malú províziu. Cena vášho nákupu by zostala nezmenená bez ohľadu na to, či ste použili partnerský odkaz alebo nie. Spolupracujem len so stránkami ktoré sú dôveryhodné, užitočné a sami využívame ich produkty.

Zdroj:

Beginner’s Guide to Order Flow Trading – https://www.jumpstarttrading.com/order-flow-trading/

Obsah

Odporúčané články

Sviečkové patterny
Trading
Andrej Novák

Sviečkové patterny

Aktualizované Jún 12, 2023 Webinár The Systematic Trader ZDARMA Odhaľ Jednoduchý Spôsob Obchodovania, Ktorý Ti Zmení Pohľad na Finančné Trhy a Výrazne Zvýši Tvoje Šance

Čítať viac »
Čo je to GAP
Trading
Andrej Novák

Čo je to GAP

Aktualizované Jún 12, 2023 Webinár The Systematic Trader ZDARMA Odhaľ Jednoduchý Spôsob Obchodovania, Ktorý Ti Zmení Pohľad na Finančné Trhy a Výrazne Zvýši Tvoje Šance

Čítať viac »
čo je to pip
Trading
Andrej Novák

Čo je to pip, bod a tick

Aktualizované Jún 12, 2023 Webinár The Systematic Trader ZDARMA Odhaľ Jednoduchý Spôsob Obchodovania, Ktorý Ti Zmení Pohľad na Finančné Trhy a Výrazne Zvýši Tvoje Šance

Čítať viac »
Nákupný košík