MODUL 4

Teória aukčných trhov

„Cieľom úspešného obchodníka je robiť tie najlepšie obchody. Peniaze sú vedľajší produkt.“ – Alexander Elder

Nákupný košík