Sviečkové patterny

Sviečkové patterny
Aktualizované Jún 12, 2023

Sviečkové patterny sú grafické formácie, ktoré sa používajú na finančných trhoch ako sú akciové trhy, komoditné trhy, forex ale aj ďalšie, na predpovedanie budúceho smerovania cien. Tieto vzory sa skladajú z jednej alebo viacerých sviečok, ktoré ukazujú, čo sa stalo s cenou za určité časové obdobie.

Sviečkové patterny sa používajú na finančných trhoch preto, že môžu poskytnúť užitočné informácie o súčasnom a budúcom smerovaní cien. 

Napríklad, ak sa vytvorí bullish engulfing pattern, môže to znamenať, že trh sa obrátil v prospech nákupcov a ceny by sa mohli zvýšiť. 

Na druhej strane, ak sa vytvorí bearish engulfing pattern, môže to znamenať, že trh sa obrátil v prospech predávajúcich a ceny by sa mohli znížiť. 

Sviečkové patterny teda môžu slúžiť ako užitočný nátroj na predpovedanie budúcich cien.

Obsah

Ako sviečkové patterny fungujú: ako sa skladajú a ako sa interpretujú

Sviečkové patterny fungujú tak, že poskytujú informácie o tom, ako sa vyvíja cenová aktivita počas určitého časového obdobia. Každá sviečka predstavuje jedno časové obdobie, ako napríklad jeden deň, jednu hodinu alebo jednu minútu, a zobrazuje, ako sa cena pohybovala počas tohto obdobia.

Keď sa skombinujú viaceré sviečky do určitého patternu, môžu poskytnúť užitočné informácie o smerovaní cien. 

Napríklad, ak sa vytvorí bullish engulfing pattern, tak to znamená, že sviečka s vyššou uzatváracou cenou „pohltí“ sviečku s nižšou uzatváracou cenou. Toto sa považuje za bullish (nákupný) signál a naznačuje, že trh sa môže obrátiť v prospech nákupcov.

Interpretácia sviečkových patternov môže byť subjektívna a rôzni obchodníci môžu vidieť rovnaké patterny odlišne. Preto je dôležité sa oboznámiť s rôznymi patternmi a vyskúšať ich použitie v rôznych trhových podmienkach, aby ste lepšie pochopili, ako fungujú a ako ich môžete efektívne používať pri obchodovaní.

Príklady najčastejšie používaných sviečkových patternov

Existuje mnoho rôznych sviečkových patternov v technickej analýze, ktoré môžu signalizovať potenciálne kupné alebo predajné príležitosti.

V následujúcich riadkoch sa pozrieme na niektoré z tých najčastejšie používaných.

Shooting star (padajúca hviezda)

Je bearish (medvedí) sviečkový pattern, ktorý sa objavuje na vrchole trhového trendu.

Tento vzor sa skladá z jednej sviečky s dlhým horným tieňom a krátkym dolným tieňom. Horný tieň znamená, že cena vzrástla vysoko, ale nedokázala sa udržať na týchto vysokých úrovniach a klesla.

Toto signalizuje, že kupujúci strácajú silu a predajcovia získavajú prevahu.

Potvrdením tohto vzoru by malo byť zvyšovanie objemu počas vzniku patternu a následné pokles ceny.

Inverted Hammer (vzor obráteného kladiva)

Je bullish (býčí) sviečkový pattern, ktorý sa objavuje na konci poklesového trendu.

Tento vzor sa skladá z jednej sviečky s krátkym dolným tieňom a dlhým horným tieňom.

Horný tieň znamená, že cena vzrástla vysoko, ale nakoniec sa uzavrela nižšie ako otváracia cena.

Toto signalizuje, že kupujúci sa snažia o obrat trhu, ale ešte nedosiahli úspech. Potvrdením tohto vzoru by malo byť zvyšovanie objemu počas vzniku vzoru a nízka cena uzávierky.

Je však potrebné dôkladne skontrolovať kontext, v ktorom sa pattern vyskytuje, pretože samotný inverted hammer sa môže vyskytovať aj v trende klesajúcom a preto by nemal byť vnímaný ako bullish signal.

Shooting star pattern a Inverted hammer pattern
Shooting star pattern a Inverted hammer pattern

Hammer pattern (vzor kladiva)

Je bullish (býčí) sviečkový vzor, ktorý sa objavuje na konci poklesového trendu.

Tento vzor sa skladá z jednej sviečky s krátkym alebo žiadnym horným tieňom a dlhým dolným tieňom.

Dolný tieň znamená, že cena klesla na nízke úrovne, ale nakoniec sa zvýšila a uzavrela sa vyššie ako otváracia cena.

Toto signalizuje, že predajcovia slabnú a kupujúci získavajú prevahu.

Potvrdením tohto vzoru by malo byť zvyšovanie objemu počas vzniku vzoru a nízka cena uzávierky.

Hanging man pattern

Je bearish (medvedí) sviečkový vzor, ktorý sa objavuje na vrchole trhového trendu.

Tento vzor sa skladá z jednej sviečky s krátkym horným tieňom a dlhým dolným tieňom.

Horný tieň znamená, že cena vzrástla, ale nakoniec sa uzavrela nižšie ako otváracia cena.

Toto signalizuje, že kupujúci strácajú silu a predajcovia získavajú prevahu.

Hammer a Hanging man pattern
Hammer a Hanging man pattern

Bullish Engulfing Pattern

Je silný nákupný signál, ktorý sa prejavuje, keď horná sviečka s vyššou uzatváracou cenou „pohltí“ nasledujúcu nižšiu sviečku.

Takéto správanie naznačuje, že nálada na trhu sa mení v prospech kupujúcich, čo dáva investorom dôvod na optimizmus a investovanie do aktív, ktoré považujú za podhodnotené alebo perspektívne.

Bearish Engulfing Pattern

Je pattern s opačným vzorom ako Bullish Engulfing Pattern a je považovaný za silný predajný signál. 

Tvorí sa, keď sviečka s nižšou cenou v close (dolný kraj) „požiera“ sviečku s vyššou cenou v close (horný kraj). Toto naznačuje, že trh sa môže obrátiť v prospech predávajúcich.

Bullis Engulfing Pattern a Bearish Engulfing Pattern
Bullis Engulfing Pattern a Bearish Engulfing Pattern

Bullish harami pattern

tento pattern sa tvorí, keď sviečka s vyššou cenou v close sa nachádza uvnútri rozsahu sviečky s nižšou cenou v close.

Toto sa považuje za mierny bullish signál a naznačuje, že trh môže byť na konci svojho poklesu a môže sa obrátiť v prospech nákupcov.

Bearish harami pattern

Je opačným vzorom ako bullish harami a je považovaný za mierny predajný signál. Tvorí sa, keď sviečka s nižšou cenou v close sa nachádza uvnútri rozsahu sviečky s vyššou cenou v close. 

Toto naznačuje, že trh môže byť na konci svojho nárastu a môže sa obrátiť v prospech predávajúcich.

Bullish Harami pattern a Bearish Harami pattern
Bullish Harami pattern a Bearish Harami pattern

Mohlo by Vás zaujímať: Obchodovanie na burze

Je dôležité si uvedomiť, že tieto patterny sú len niektoré z mnohých sviečkových patternov, ktoré existujú
a ich interpretácia môže byť subjektívna. 

Je dôležité sa oboznámiť s rôznymi patternmi a vyskúšať ich použitie v rôznych trhových podmienkach, aby ste lepšie pochopili, ako fungujú a ako ich môžete efektívne používať pri obchodovaní.

Tipy pre používanie sviečkových patternov: ako ich vyhľadávať, aké sú najsilnejšie patterny, ako ich kombinovať s inými nástrojmi technickej a fundamentálnej analýzy

Ako vyhľadávať patterny

Existuje mnoho nástrojov a softvérov, ktoré automaticky hľadajú sviečkové patterny na grafoch. Tie vám môžu ušetriť čas a úsilie pri manuálnom hľadaní patternov. 

Avšak, je dôležité si uvedomiť, že tieto nástroje nemusia vždy detekovať všetky patterny alebo ich môžu detekovať nesprávne, takže je dôležité ich výsledky overovať ručne.

Aké sú najsilnejšie patterny

Niektoré patterny sú považované za silnejšie ako iné. Napríklad, bullish engulfing pattern a bearish engulfing pattern sú považované za silnejšie ako bullish harami pattern alebo bearish harami pattern. 

Je dôležité si uvedomiť, že žiadny pattern nie je 100% spoľahlivý a je dôležité kombinovať ich s inými nástrojmi technickej a fundamentálnej analýzy, aby ste lepšie pochopili celkový obraz trhu.

Ako patterny kombinovať s inými nástrojmi

Sviečkové patterny by sa mali používať ako súčasť komplexnej stratégie obchodovania, ktorá zahŕňa aj iné nástroje technickej a fundamentálnej analýzy.

Napríklad, môžete použiť sviečkové patterny na identifikáciu potenciálnych obchodných príležitostí a potom použiť iné nástroje, ako Market profile a Volume profile, VWAP a ďalšie.

Záver

Sviečkové patterny sú jedným z mnohých nástrojov technickej analýzy, ktoré môžu pomôcť pri obchodovaní na finančných trhoch.

Tieto patterny vyjadrujú vzťah medzi cenami otvorenia a zatvorenia a môžu pomôcť identifikovať potenciálne obchodné príležitosti a predpovedať budúce smerovanie cien.

Je dôležité byť si vedomý rizík spojených s obchodovaním a vždy sa riadiť zásadami zodpovedného obchodovania. 

Napokon, je dôležité neustále sa vzdelávať o rôznych nástrojoch a stratégiách a testovať ich v rôznych trhových podmienkach, aby ste lepšie pochopili, ako fungujú a ako ich môžete efektívne používať pri obchodovaní.

Ak si v článku všimnete chyby alebo preklepy, napíšte nám prosím na podpora@tradecamp.sk. Ďakujeme!

Vyhlásenie: Upozorňujeme, že niektoré odkazy na tomto blogu sú súčasťou affiliate marketingového programu. Čo to pre vás znamená? Ak kliknete na jeden z týchto odkazov a následne nakúpite v príslušnom e-shope, naša webová stránka dostane malú províziu. Cena vášho nákupu by zostala nezmenená bez ohľadu na to, či ste použili partnerský odkaz alebo nie. Spolupracujem len so stránkami ktoré sú dôveryhodné, užitočné a sami využívame ich produkty.

Zdroj:

Beginner’s Guide to Order Flow Trading – https://www.jumpstarttrading.com/order-flow-trading/

Obsah

Odporúčané články

Supporty a rezistencie
Trading
Andrej Novák

Supporty a Rezistencie

Aktualizované Jún 12, 2023 Webinár The Systematic Trader ZDARMA Odhaľ Jednoduchý Spôsob Obchodovania, Ktorý Ti Zmení Pohľad na Finančné Trhy a Výrazne Zvýši Tvoje Šance

Čítať viac »
Čo je to GAP
Trading
Andrej Novák

Čo je to GAP

Aktualizované Jún 12, 2023 Webinár The Systematic Trader ZDARMA Odhaľ Jednoduchý Spôsob Obchodovania, Ktorý Ti Zmení Pohľad na Finančné Trhy a Výrazne Zvýši Tvoje Šance

Čítať viac »
čo je to pip
Trading
Andrej Novák

Čo je to pip, bod a tick

Aktualizované Jún 12, 2023 Webinár The Systematic Trader ZDARMA Odhaľ Jednoduchý Spôsob Obchodovania, Ktorý Ti Zmení Pohľad na Finančné Trhy a Výrazne Zvýši Tvoje Šance

Čítať viac »
Nákupný košík