Úvod Do Akcií

Úvod Do Akcií

Čo sú to akcie ? Akcie sú cenné papiere, pri ktorých získava vlastník množstvo práv v danej spoločnosti.