Náš Prístup k Worklife Balance

Podcast #2 – Náš Prístup k Worklife Balance

V druhom diely Trade Talku sa budeme rozprávať o takzvanom Work-Life balance, inými slovami zosúladenie si pracovného a osobného života.